• The Art
  • & Science
  • Colony
[pt_banner social_buttons=”on” default_color=”white” arrows_position=”right-bottom” dots_position=”right” social_icon1=”fa fa-facebook,Facebook” social_icon2=”fa fa-twitter,Twitter” social_icon3=”fa fa-instagram,Instagram” uniq_id=”59ba2985c4a09″ social_link1=”#” social_link2=”#” social_link3=”#” facebook_link=”#” twitter_link=”#” instagram_link=”#”][pt_banner_item link_button=”” css_animation=”slideInDown” inner_shadow=”on” text_color=”custom” heading_style=”decor-line” text_align=”tac” text_vertical_align=”middle” uniq_id=”59ba272d85e67″ image=”2466″ uniqid=”5f772cefa1c75″ text_color_hex=”#dd3333″][/pt_banner]

București, 16 septembrie 2021 

Asociația Qolony – Colonia pentru artă și știință

[yprm_heading content_aling=”tac” uniqid=”6141a72cd813b” sub_heading=”Open Practice Society” heading=”REGULAMENT:
APEL DESCHIS MENTORAT ȘI PRODUCȚIE ARTISTICĂ”]

Capitolul 1. Despre apel

Art. 1.1. Apelul este deschis pentru participarea în cadrul unui program de mentorat, organizat de Asociatia Qolony – Colonia pentru Arta și Știință, în cadrul proiectului cultural “Open Practice Society”, co-finanțat de Primăria Capitalei prin ARCUB în cadrul Programului București – Oraş Deschis 2021.
Art. 1.2. Obiectivul apelului este identificarea a nouă tineri artiști din București pentru a participa la programul de mentorat.
Art. 1.3. Participarea la apel implică prezența artistelor/știlor în București, în perioada de implementare a proiectului: 3 octombrie – 7 noiembrie, pentru a participa la întâlnirile de brainstorming și lucrucu mentorii, în baza unui calendar stabilit de comun acord, precum și la pregătirea expoziției și evenimentele programate pentru datele de 5, 6 și 7 noiembrie.

 

Capitolul 2. Eligibilitate: participante/ți și idei

Art. 2.1. Apelul este public, deschis către orice persoană fizică, rezidentă a Municipiului București, cu vârsta cuprinsă între 16 și 20 de ani.
Art. 2.2. Nu pot participa în acest apel deschis membrii Asociației Qolony, ArCub, PMB sau ai partenerilor programului cultural și nici rudele acestora de gradul I.
Art. 2.3. Participantele/ții pot înscrie o idee de proiect artistic personal pe care să-l dezvolte în cadrul programului de mentorat.
Art. 2.4. Ideile înscrise vor respecta drepturile omului și nu pot conține elemente abuzive, obscene, defăimătoare, ilegale sau care promovează discriminarea rasială, etnică, sexuală.
Art. 2.5. Organizatorul poate refuza idei înscrise în apelul deschis, dacă autorii nu respectă regulamentul.

 

Capitolul 3. Înscriere

Art. 3.1. Ideile pot fi înscrise în perioada 19 Septembrie – 1 octombrie 2021, ora 23:59, în format digital, utilizând formularul publicat pe pagina de Facebook a proiectului: www.facebook.com/VAGon.ro.
Art. 3.2. Pentru a participa la apelul deschis, aplicantele/ții vor citi și interpreta materialele publicate de Asociatia Qolony, răspunzând cerințelor apelului deschis.
Art. 3.3. Participantele/ții pot adresa orice întrebări ori nedumeriri legate de apel sau de programul de mentorat folosind adresa: ops@qolony.eu.
Art. 3.4. Înscrierea constă în completarea integrală, online, a formularului de participare, disponibil pe Google Forms la adresa comunicată pe pagina de Facebook a proiectului, și conține:

– Răspuns la întrebarea: “Dacă arta ar fi orice, care ar fi lucrarea ta?”
– Oferirea unei referințe care să ilustreze aceasta idee (o schiță, un video, un colaj etc.), prin încărcarea unui material direct în formular sau prin trimiterea unui link (opțional)
– Exprimarea preferinței de a colabora cu una sau mai multe dintre cele trei artiste mentor*

* Exprimarea preferinței pentru artista/ artistele cu care se dorește colaborarea nu reprezintă o garanție a colaborării cu respectiva artistă. Alocarea celor nouă artiști în cadrul echipei de lucru se va face în urma discuțiilor din cadrul echipei artistice și va fi comunicată artiștilor selectați odată cu diseminarea rezultatelor.

– Justificarea acestei preferințe
– Nume
– Adresa de email pentru contact
– Număr de telefon
– Data nașterii
– Adrese URL pentru profilurile de social media (opțional)

Art. 3.5. Participarea la acest apel deschis nu implică nicio taxă.
Art. 3.6. Dacă există neclarități, organizatorul poate cere participantelor/ților date suplimentare despre propuneri.

 

Capitolul 4. Selecție

Art. 4.1. Selecția va fi realizată în perioada 2-4 octombrie 2021 de către un juriu impar, format din echipa artistică a proiectului: Floriama Candea (artistă), Larisa Crunțeanu (artistă), Sabina Suru (artistă), Cristina Stoenescu (curatoare) și Anca Poterașu (curatoare).
Art. 4.2. Criteriile de evaluare ale juriului prin acordarea de note de la 1 la 7:

a. Originalitatea idei
b. Claritatea prezentării idei
c. Fezabilitatea implementării
d. Motivație

Art. 4.3. Punctajul final al fiecărei aplicații este stabilit prin calcularea mediei aritmetice a notelor obținute la fiecare dintre punctele de mai sus, de la fiecare dintre cei cinci membri ai juriului. În cazul în care aplicațiile de pe ultimele locuri obțin punctaje egale, departajarea va fi făcută în funcție de media notelor acordate de juriu la criteriile individuale, în ordinea următoare: 1. Originalitate, 2. Claritate, 3. Fezabilitate, 4. Motivație.
Art. 4.4. Asociația Qolony va anunța public rezultatele selecției, în data de 5 octombrie 2021, pe pagina de Facebook a proiectului, www.facebook.com/VAGon.ro și prin alte mijloace de comunicare.

 

Capitolul 5. Premii

Art. 5.1. Fiecare dintre cei nouă tineri artiști selectați va primi un premiu in bani in valoare de 500 RON.
Art. 5.2. Artiștii selectați vor primi suport logistic și materiale necesare pentru producția lucrărilor, În limita unui buget de 4500 RON (500 RON per participant), cu TVA inclus, precum și promovare pe canalele de comunicare ale Asociației Qolony și partenerilor.
Art. 5.3 Asociația Qolony va organiza, pe cheltuială proprie, expoziția de la finalul proiectului și evenimentele pentru promovarea lucrărilor tinerilor artiști, în perioada 5-7 noiembrie.

 

Capitolul 6. Drepturi de proprietate intelectuală

Art. 6.1. Aplicanții își asumă toată răspunderea pentru ideile prezentate, asigurându-se că răspund întocmai legilor privind drepturile de autor și proprietate intelectuală.
Art. 6.2. Câștigătorii își dau acordul, prin participarea la acest apel deschis, să cedeze drepturile de proprietate intelectuală, exclusive și neîngrădite teritorial, sub forma unei licențe de folosință a imaginilor ce decurg din lucrările realizate în cadrul programului cultural Open Practice Society și consimt că acestea pot fi modificate și/sau publicate ulterior, pentru promovarea programului și a Asociației Qolony *Drepturile patrimoniale ale lucrărilor realizate de tinerii participanți le revin integral acestora, la finalizarea proiectului Open Practice Society 2021.
Art. 6.3. Câștigătorii/arele pot folosi în portofoliu lucrările realizate în cadrul proiectului, cu mențiunea “Lucrare realizată în cadrul programului Open Practice Society – Liber să provoci, organizat de Asociația Qolony – Colonia pentru artă și știință, București, 2021.

 

Capitolul 7. Alte mențiuni

Art. 1. Asociația Qolony poate modifica sau schimba prezentul Regulament, informând publicul prin aceleași canale de comunicare folosite pentru lansarea apelului deschis.

Proiectul a fost co-finanțat de Primăria Capitalei prin ARCUB în cadrul Programului București – Oraș Deschis 2021.
Pentru informații detaliate despre programul de finanțare al Primăriei Municipiului București prin ARCUB, puteți accesa www.arcub.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Primăriei Municipiului București sau ARCUB.

 

Versiune revizuită la data de 25 septembrie 2021

 

Organizator,

Asociația Qolony – Colonia pentru artă și știință


Prin
Floriama Cîndea – Președinte
și
Andrei Tudose – Coordonator proiect

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy