• The Art
  • & Science
  • Colony
[pt_banner social_buttons=”on” default_color=”white” arrows_position=”right-bottom” dots_position=”right” social_icon1=”fa fa-facebook,Facebook” social_icon2=”fa fa-twitter,Twitter” social_icon3=”fa fa-instagram,Instagram” uniq_id=”59ba2985c4a09″ social_link1=”#” social_link2=”#” social_link3=”#” facebook_link=”#” twitter_link=”#” instagram_link=”#”][pt_banner_item link_button=”” css_animation=”slideInDown” inner_shadow=”on” text_color=”custom” heading_style=”decor-line” text_align=”tac” text_vertical_align=”middle” uniq_id=”59ba272d85e67″ image=”2485″ uniqid=”5f772cefa1c75″ text_color_hex=”#dd3333″][/pt_banner]

București, 24 septembrie 2021 

Asociația Qolony – Colonia pentru artă și știință

[yprm_heading content_aling=”tac” uniqid=”6141a72cd813b” sub_heading=”Fusion:Talks
Scena art & science. Art & science pe scena.” heading=”REGULAMENT:
APEL DESCHIS PERFORMANCE”]

Capitolul 1. Despre apel

Art. 1.1. Apelul este deschis pentru participarea în cadrul proiectului cultural “Fusion:Talks”, organizat de Asociatia Qolony – Colonia pentru Arta și Știință, co-finanțat de Ministerul Culturii prin programul “Acces” .
Art. 1.2. Obiectivul apelului este identificarea a trei artiști  din Romania pentru a participa  cu cate o reprezentatie tip performance in cadrul proiectului Fusion:Talks.
Art. 1.3. Participarea la apel implică prezența artistelor/știlor în București, în perioada de implementare a proiectului: 11 octombrie – 14 noiembrie, pentru a participa la repetitii respectiv la evenimentele  programate pentru datele de 11, 12 și 13 noiembrie.

 

Capitolul 2. Eligibilitate: participante/ți și idei

Art. 2.1. Apelul este public, deschis către orice persoană fizică, rezidentă in Romania, cu vârsta cuprinsă între 16 și 60 de ani.
Art. 2.2. Nu pot participa în acest apel deschis membrii Asociației Qolony, angajatii Ministerului Culturii, sau ai partenerilor programului cultural și nici rudele acestora de gradul I.
Art. 2.3. Participantele/ții vor înscrie un proiect proiect artistic personal de tip performance pe care să-l prezinte  în cadrul programului Fusion:Talks.
Art. 2.4. Ideile înscrise vor respecta drepturile omului și nu pot conține elemente abuzive, obscene, defăimătoare, ilegale sau care promovează discriminarea rasială, etnică, sexuală.
Art. 2.5. Organizatorul poate refuza idei înscrise în apelul deschis, dacă autorii nu respectă regulamentul.
Art. 2.6. Proiectele propuse se vor inscrie in categoria tematica a artelor noilor  media fie prin natura lor transdisciplinara sau  folosirea de  concepte si metode transdisciplinare pentru a interactiona cu publicul, fie prin folosirea  unor tehnici  multimedia (experiente imersive, realitati alterate, tehnologii de augmentare corporala.

 

Capitolul 3. Înscriere

Art. 3.1. Proiectele  pot fi înscrise în perioada 25 Septembrie – 2 octombrie 2021, ora 23:59, în format digital, pe mailul office@qolony.eu.
Art. 3.2. Pentru a participa la apelul deschis, aplicantele/ții vor citi și interpreta materialele publicate de Asociatia Qolony, răspunzând cerințelor apelului deschis.
Art. 3.3. Participantele/ții pot adresa orice întrebări ori nedumeriri legate de apel sau de programul Fusion:Talks folosind adresa: floriama.candea@qolony.eu.
Art. 3.4.  Înscrierea constă în  trimiterea integral a informatiilor de mai jos, online, pe mailul office@qolony.eu:

descrierea proiectului propus
– Oferirea unei referințe care să ilustreze aceasta idee (o schiță, un video, un colaj etc.), prin încărcarea unui material direct în formular sau prin trimiterea unui link (opțional)
– Portofoliul participantei/ului
– Raspunsul la intrebarea daca proiectul a mai fost prezentat public
– Răspuns la intrebarea daca proiectul se poate desfasura in mediul digital/online pe platforma zoom in cazul in care restrictiile publice cauzate de pantemiea Covid vaor impiedica desfasurarea fizica a proiectului
– Nume
– Adresa de email pentru contact
– Număr de telefon
– Data nașterii
– Adrese URL pentru profilurile de social media (opțional)

Art. 3.5. Participarea la acest apel deschis nu implică nicio taxă.

Art. 3.6. In eventualitatea in care conditionarile legate de evolutia pandemiei cu Covid ar putea impiedica desfasurarea in conditii optime in spatiul fizic a actelor performative selectate, Asociatia Qolony va implementa transmiterea acestora in mediul online, straming pe platformele de comunicare ale asociatiei si ale partenerilor din proiect.
Art. 3.7. Dacă există neclarități, organizatorul poate cere participantelor/ților date suplimentare despre propuneri.

 

Capitolul 4. Selecție

Art. 4.1. Selecția va fi realizată în perioada 2-5 octombrie 2021 de către un juriu impar, format din echipa artistică a proiectului: Floriama Candea (director artistic), Andrei Tudose (artist,Coordonator de proiect), Catalin Cretu (artist invitat).
Art. 4.2. Criteriile de evaluare ale juriului prin acordarea de note de la 1 la 7:

a. Relevanta proiectului
b. Fezabilitatea implementării
c. Claritatea prezentării ideii
d. Adaptabilitate performance-ului in mediul online

Art. 4.3. Punctajul final al fiecărei aplicații este stabilit prin calcularea mediei aritmetice a notelor obținute la fiecare dintre punctele de mai sus, de la fiecare dintre cei trei membri ai juriului. În cazul în care aplicațiile de pe ultimele locuri obțin punctaje egale, departajarea va fi făcută în funcție de media notelor acordate de juriu la criteriile individuale, în ordinea următoare: 1. Fezabilitate, 2. Relevanta, 3. Adaptabilitate performance-ului in mediul online, 4. Claritate.
Art. 4.4. Asociația Qolony va anunța public rezultatele selecției, în data de 5 octombrie 2021, pe pagina de Facebook a proiectului, www.facebook.com/qolony.eu și prin alte mijloace de comunicare.

 

Capitolul 5. Premii

Art. 5.1. Fiecare dintre cei trei artiști selectați va primi un premiu in bani in valoare de 1000 RON brut.
Art. 5.2. Artiștii selectați vor beneficia de promovare pe canalele de comunicare ale Asociației Qolony și partenerilor.
Art. 5.3 Asociația Qolony va organiza, pe cheltuială proprie, expoziția de la finalul proiectului și evenimentele pentru promovarea lucrărilor tinerilor artiști, în perioada 5-7 noiembrie.

 

Capitolul 6. Drepturi de proprietate intelectuală

Art. 6.1. Aplicanții își asumă toată răspunderea pentru ideile prezentate, asigurându-se că răspund întocmai legilor privind drepturile de autor și proprietate intelectuală.
Art. 6.2. Câștigătorii își dau acordul, prin participarea la acest apel deschis, să cedeze drepturile de proprietate intelectuală, exclusive și neîngrădite teritorial, sub forma unei licențe de folosință a imaginilor ce decurg din lucrările realizate în cadrul programului cultural Fusion:Talks și consimt că acestea pot fi modificate și/sau publicate ulterior, pentru promovarea programului și a Asociației Qolony.

 

Capitolul 7. Alte mențiuni

Art. 1. Asociația Qolony poate modifica sau schimba prezentul Regulament, informând publicul prin aceleași canale de comunicare folosite pentru lansarea apelului deschis.

Proiectul a fost co-finanțat de Ministerul Culturii prin programul Acess 2021.
Pentru informații detaliate despre programul de finanțare al Ministerului Culturii, puteți accesa http://www.cultura.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Ministerului Culturii.

 

Versiune revizuită la data de 24 septembrie 2021

 

Organizator,

Asociația Qolony – Colonia pentru artă și știință


Prin
Floriama Cîndea – Președinte
și
Andrei Tudose – Coordonator proiect

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy